Omgivningar

 Attraktiva utflyktsmål på Österlen

På Österlen hittar du vitt skilda naturtyper utan att köra långa sträckor. Stränder i öster och söder med vidsträckta sandstränder, hällar och klappersten samt pittoreska fiskelägen. Här ligger också Simrishamn och Ystad med välbevarade korsvirkeshus.
I norr har vi Verkeådalens stora naturreservat med Brösarps norra- och södra backar, Drakamöllans sandhed, Maglehems Oras bokskog, Haväng samt Christinehofs slott med sin fina Ekopark.
I väster finns ett sjölandskap med slottsmarker kring fyra lövskogsinramade sjöar. Här ligger också det 900 ha stora naturreservatet Fyledalen som räknas till landets finaste. Dalens geologi , fauna och flora är mycket intressant. En av Europas bästa rovfågelokaler vintertid, rik på vilt och med kalkrika fultängar och orkideékärr. Mångfalden är stor och omfattar också de flesta av våra grod- och fladdermusarter.
På sydkusten finns dynlandskapet och stränderna på Sandhammaren och Hagestad, fiskeläget Kåseberga samt den mäktiga fornlämniongen Ales stenar högt uppe på Hammars backar.
Nationalparken Stenshuvud ligger på östkusten nära Kivik som också har sin kungagrav.

Fyledalen med omgivningar

Fyledalen ligger i åkerlandskapet mellan Högestad och Sjöbo. Den djupa dalgången har bildats av smältvatten från en stor issjö som vid istidens slut bröt igenom sin fördämning norrut och vars vattenmassor grävde ur dalen. Idag vittnar de stora, plana sandslätterna kring Sjöbo om denna händelse. I dalens södra del har ca 900 ha nyligen avsatts som naturreservat pga de höga naturvärden som finns i dalen och dess sluttningar och bäckraviner. Bokskogar, kalkkärr, översilningsängar och torrbackar är några av de biotoper som skapar Fyledalens mångfald av växter och djur.  I den omgivande åkerbygden finns här skydd för klövvilt och småvilt. Rovfåglarna är talrika och detta inte minst för att gynnsamma vindar alltid finns längs sluttningarna när det blåser.

Örups almskog, kärr och Nedraby Ris

Örups slott är ett av de äldsta skånska slotten med anor från 1500-talet. Själva slottet är inte öppet för besök men det omges av betesmarker, lövskog och kalkrika fuktängar och kärr. I Örups almskog kan man se resterna av den gamla almskogen som dog när almsjukan kom till Skåne. Nu multnar stammarna på marken och andra träd  och buskarter över på den näringsrika jorden. Söder om almskogen finns några av Skånes finaste kalkrikkärr med orkideer och andra sällsynta växter.
Nedraby ris, sydväst om almskogen, är en urgammal betad utmark till Nedraby. I detta starkt kuperade område finns blöta sänkor och torra backar med buskar och träd. Artrikedomen är stor och många av den gamla utmarkens stenmurar finns bevarade.

Kronoskogen

Tomelilla kommun har två utmärkta närströvområden. Inne i tätortens sydöstra del  finns Skogsbacken med bra promenadstigar och anslutning till golfbanan och Välabäcken.
Kronoskogen ligger väster om Tomelilla och är ett större område med blandskog och varierande biotoper. Norr om Kronoskogen, som gränsar till Fyledalen, rinner Trydeån på sin väg mot havet.

Brösarp och Christinehofs Ekopark

Kring Brösarp har landskapet formats dramatiskt efter istiden. Ett backlandskap med grönskande kullar mot öster och vidsträckta torra sandhedar i nordväst. Nere i dalen rinner Verkeån fram och mynnar i havet vid Haväng. Här finns skog och öppna vidder för vandring och utflykter. I norr ligger Maglehems Ora, en av de största bokskogarna, och Drakamöllans kalkrika sandhedar där man kan höra sommargyllingen sjunga. Floran är rik i området. De berömda gullvivorna blommar i maj tillsammans med mandelblom på de södra backarna och sandhedarna i norr blommar bäst i juni-juli med sandhedens alla örter.

Christinehofs slott ligger väster om Brösarp. Dess ekopark skapades i början av 2000-talet genom att gamla, utdikade våtmarker runt slottet åter fylldes med vatten genom dämning.
På slottet arrangeras en mängd aktiviter under året.

Haväng

Vid Verkeåns mynning i Hanöbukten ligger Haväng. Badstranden är välbesökt och ligger vid bokskogsklädda sanddyner och den uråldriga Havängsdösen. Norrut löper sandstranden vidare längs Ravlunda skjutfält ända upp mot Åhus. Skjutfältet, som ibland stängs för skjutövningar, är vidsträckt med djupa bokskogar och öppen sandhed.
Söderut löper stranden längs ett kuperat, grönt dynlandskap ner mot Vitemölla. På kalkrika sanden i backarna norr om Vitemölla växer sandnejlika, sandlilja och andra hedväxter.

Stenshuvud

Fiskelägen

De gamla fiskelägena radar upp sig längs Österlenkusten. De aktiva fiskarna har flyttat ut och sommargästgerna har till stolr del tagit över. Men den typiska bebyggelsen har bevarats till glädje för alla de som besöker lägena. Från norr till söder har vi Vitemölla, Kivik, Vik, Baskemölla norr om Simrishamn. Sedan följer Brantevik, Skillinge och Kåseberga.

Simrishamn

Glimmingehus

Sandhammaren och Kåseberga

Den breda sandstranden från Skillinge till Löderup på sydkusten ger utmärkta badmöjligheter utan trängsel. Kring Sandhammaren finns talrika flygsandsdyner och kusten innanför har skyddsplanteringar av tall och ek för att binda sanden. Längs hela denna kuststräcka ligger naturreservat med en rad olika biotoper – från torra backar, sandhedar till fuktiga lövkärr och åraviner.
Havet äter på denna kust. Vid högvatten och storm kan vattenströmmarna bli starka vilket skapar erosion och blir en risk för badare.

Vombs ängar och Krankesjön

I dalgången väster om Sjöbo mellan Linderödsåsen och Romelåsen ligger sjöarna Vombsjön och Krankesjön. Den senare är en klassisk fågelsjö med fågeltorn på två sidor. Här ligger Vombs ängar – ett stort skyddad område med strandängar kring Klingavälsån. Ängarna översilas varje vår och rikedomen av vadarfåglar, gäss och änder är stor. Här finner man stora flockar av rastande gäss, röd- och grönbenor samt spelande brushanar.

Vattenriket Kristianstad och Fjällmossen

Vid Helgeå ligger det naturrum som är centrum för Vattenriket Kristianstad. Flera vintrar har utter fiskat och visat upp sig kring Naturum. Värt att besöka är Pulken vid Yngsjö där tranorna rastar i tusental tidigt i april. Våtmarkslokalerna kring Helgeå och Hammarsjön omfattar t.ex. Håslövs ängar där rödspoven ännu häckar.

Tätorter, affärer och annan service

Närmast ligger Tomelilla med bra affärer, några restauranger och pizzerior, simhall, biograf, konsthall samt leklandet Tosselilla. I Tomelilla finns också Hasse o Tage- museét.
Ystad har naturligtvis större utbud. Fler restauranger att välja på, museer, gågata, teater, biograf, fritidsbaren, hamn, military tottoo vartannat år samt en högklassig jazzfestival. Öster om Ystad ligger Sandskogen med fin badstrand. Väster om Ystad finns badstrand i Svarte.
Ett stort antal konstgallerier och konstateljeér finns över hela Österlen. Den stora begivenheten är konstrundan i påskhelgen då tusentals människor åker runt och besöker gallerier eller konstnärer hemma i ateljéerna.
De stora skånska marknaderna i Kivik, Tomelilla och Sjöbo arrangeras i mitten av juli och äppelmarknaden i Kivik i september då äpplena är mogna. Där presenteras varje år en ny tavla byggd och färgad av uppspikade äpplen.

Kortfiskevatten, golfbanor mm

Golfbanor av god klass finns i Ystad, Kivik, Sjöbo och Tomelilla. På den gamla järnvägen St Olof – Brösarp kör veterantåg med ånglok och från Tomelilla kan man åka dressin ner i Fyledalen på gamla Sillabanan Tomelilla – Simrishamn.
Fiskare  hittar bra havsöringsfiske längs hela kusten. Det gåt att hyra båt för fiske i Sövdesjön, Snogeholmssjön, Vombsjön samt Gyllebosjön. Fiskedammar för bl.a. flugfiske finns bl.a.i Björka Sjöbo, Snogeholms slott och Verkasjön Andrarum. Man kan också köpa kort för fiske i Nybroåns nedre del från Köpingebro till mynningen. Turer med havsfiskebåt finns bl.a. i Simrishamn.