Gömslen

Runt ån och dammen finns några gömslen utplacerade för fotografering av de fåglar och andra djur som finns i omgivningarna. Beroende på årstid kan man hitta t.ex kungsfiskare, forsärla, strömstare, häger, rovfåglar mm.
Gömslena gör att man kommer nära fåglarna utan att störa. Gäster har tillgång till gömslena utan extra kostnad.

dammen
Kvarndammen