Historia

Allevadsmölla är en gammal vattenkvarn vid Nybroån med anor från 1500-talet. Hit har man kommit från alla grannsocknar för att mala mjöl eller krossa sin säd till foder. Kvarnen var i bruk in på 1950-talet  då många lantbrukare började mala med egna  eldrivna kvarnar. Idag finns alla inventarier kvar liksom den gamla gjutjärnsturbinen som drev kvarnen.
Nybroån är en viktig havsöringså och idag prioriterar man fiskevården framför energiproduktionen och lämnar allt vatten till den lekvandrande öringen.
Ägorna var före skiftet belägna uppströms längs nybroån och därmed påverkade man sina egna marker